หัวขับไฟฟ้า ELECTRICAL ACTUATOR

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวขับไฟฟ้า ELECTRICAL ACTUATOR

Description

หัวขับไฟฟ้า ELECTRICAL ACTUATOR หรือ หัวขับวาล์วไฟฟ้า ช่วยให้การทำงานเปิดปิดวาล์วเป็นไปโดยอัตโนมัติ หรือทำงานตามตารางเวลาที่ต้องการความแม่นยำ สามารถจขับเคลื่อนวาล์วที่มีขนาดใหญ่ได้