test

ชนิดของ Solenoid Valve

ชนิดของ Solenoid Valve

โซลินอยด์วาล์ว คือ วาล์วที่ควบคุมทิศทางลม โดยใช้คอยล์ไฟสั่งการ ทำงานร่วมกับสปริงหรือคอยล์อีกตัวนึง เมื่อต้องการให้วาล์วอยู่ไปอยู่อีกตําแหน่ง

Solenoid Valve มีส่วนประกอบของแม่เหล็กไฟฟ้า ช่วยในการทําหน้าที่สำหรับปิดเปิดวาล์ว เมื่อเราเปิดหรือปิดสวิทซ์  กระแสจะไหลผ่านขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นนั้น จะดูดเดือยวาล์ว วาล์วจะถูกเปิด และเมื่อเราปิดสวิทซ์ ตัดกระแสไฟ เดือยวาล์วก็จะกลับไปอยู่ที่ตําแหน่งเดิมโดยน้ำหนักของตัวเองเพื่อปิดวาล์ว เช่น โซลินอยด์วาล์วลม, โซลินอยด์วาล์วน้ำ, โซลินอยด์วาล์วแก๊ส, โซลินอยด์วาล์วไฮดรอลิค

โซลินอยด์วาล์ว แบ่งออกเป็น 2 ชนิด

  1. Single Solenoid Valve คือ การปรับตำแหน่งวาล์วด้วยโซลินอยด์วาล์วกลับด้วยสปริง
  2. Double Solenoid Valve คือ การปรับตำแหน่งวาล์วด้วยโซลินอยด์วาล์วกลับด้วยโซลินอยด์วาล์ว

โซลินอยด์วาล์วลม คือวาล์วที่สามารถควบคุมทิศทางลมได้ตามต้องการ โดยอาศัยการควบคุมด้วยขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า มีหลายแบบให้เลือกเช่น 2/2 , 3/2   มีทั้งแบบ  Normal Open และ Normal Close สั่งการร่วมกับคอยล์ไฟหรือสปริงอีกตัวนึง เมื่อต้องการให้วาล์วไปอยู่อีกตําแหน่ง โซลินอยด์วาล์ว  2 ทาง สามารถใช้กับงานลม, งานแก็ส, งานน้ำ, งานน้ำมัน

โซลินอย์วาล์วน้ำ เป็นอุปกรณ์วาล์วแบบต่างๆ ที่ใช้กับระบบน้ำ, เครื่องกรองน้ำ วาล์วหัวถังแรงดัน วาล์วควบคุมถังกรองน้ำทำงานคล้ายกับรีเลย์ (Relay) ภายในโครงสร้างของโซลินอยด์ประกอบด้วยขดลวดที่พันอยู่รอบๆแท่งเหล็กด้านในประกอบด้วยแม่เหล็กชุดบนและชุดล่าง เมื่อมีกระแสไฟไหลผ่านขดลวดที่พันรอบแท่งเหล็ก ก็จะทำให้แท่งเหล็กชุดล่างมีพลัง แม่เหล็กจะดึงแท่งเหล็กชุดบนลงมาจนสัมผัสกัน ทำให้ครบวงจรทำงาน เมื่อวงจรถูกตัดกระแสไฟ ก็จะทำให้แท่งเหล็กส่วนล่างหมดพลังแม่เหล็ก สปริงก็จะดันแท่งเหล็กส่วนบนกลับไปสู่ตำแหน่งเดิม ตัวอย่างการนำไปใช้งาน เช่น ในฟาร์มเพาะต้นไม้  ที่ต้องการระบบรดน้ำ แบบกระจายจ่ายน้ำหลายจุด แบ่งเป็นโซน หลายโซน สามารถทำได้โดยต่อระบบ Control ใช้ Pressure Switch หรือตัว Timer สั่งงาน ให้โซลินอยด์วาล์วทำงาน เป็นต้น

 

What is a solenoid valve?
Solenoid valve is an electro-mechanical valve that is common employ to control the flow of liquid or gas. There are various solenoid valve types but the main variants are pilot operated and direct acting. Pilot operated valves the most widely used utilise system line pressure to open and close the main orifice in the valve body.

While Direct operated solenoid valves directly open or close the main valve orifice which is the only flow path in the valve. They are used in systems requiring low flow capacities or applications with low pressure differential across the valve orifice.

How Solenoid Valve Function

Solenoid valve works is by controlling the flow of liquids or gases in a positive fully-closed or fully-open mode. They are often used to replace manual valves or for remote control.  A plunger opens or closes the orifice by raising or lowering within a sleeve tube by energising the coil.

 

ชนิดของ Solenoid Valve

Solenoid Valve