ชนิดของ Solenoid Valve

ชนิดของ Solenoid Valve โซลินอยด์วาล์ว คือ วาล์วที่ควบคุมทิศทางลม โดยใช้คอยล์ไฟสั่งการ ทำงานร่วมกับสปริงหรือคอยล์อีกตัวนึง เมื่อต้องการให้วาล์วอยู่ไปอยู่อีกตําแหน่ง Solenoid Valve มีส่วนประกอบของแม่เหล็กไฟฟ้า ช่วยในการทําหน้าที่สำหรับปิดเปิดวาล์ว เมื่อเราเปิดหรือปิดสวิทซ์  กระแสจะไหลผ่านขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นนั้น จะดูดเดือยวาล์ว วาล์วจะถูกเปิด และเมื่อเราปิดสวิทซ์ ตัดกระแสไฟ เดือยวาล์วก็จะกลับไปอยู่ที่ตําแหน่งเดิมโดยน้ำหนักของตัวเองเพื่อปิดวาล์ว เช่น โซลินอยด์วาล์วลม, โซลินอยด์วาล์วน้ำ, โซลินอยด์วาล์วแก๊ส, โซลินอยด์วาล์วไฮดรอลิค โซลินอยด์วาล์ว แบ่งออกเป็น 2 ชนิด Single Solenoid Valve คือ การปรับตำแหน่งวาล์วด้วยโซลินอยด์วาล์วกลับด้วยสปริง Double Solenoid Valve คือ การปรับตำแหน่งวาล์วด้วยโซลินอยด์วาล์วกลับด้วยโซลินอยด์วาล์ว โซลินอยด์วาล์วลม คือวาล์วที่สามารถควบคุมทิศทางลมได้ตามต้องการ โดยอาศัยการควบคุมด้วยขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า มีหลายแบบให้เลือกเช่น 2/2 , 3/2   มีทั้งแบบ  Normal Open และ Normal Close สั่งการร่วมกับคอยล์ไฟหรือสปริงอีกตัวนึง เมื่อต้องการให้วาล์วไปอยู่อีกตําแหน่ง […]

วงจรการควบคุมทำงานของกระบอกสูบ

วงจรการควบคุมทำงานของกระบอกสูบ การควบคุมในระบบนิวเมติกส์แบ่งเป็นสองชนิด 1. การควบคุมโดยทางตรง 2. การควบคุมโดยทางอ้อม การควบคุม โดยทางตรง การควบคุมโดยทางตรงเป็นการต่อลมจากแหล่งจ่ายผ่านวาล์วควบคุมทิศทางไปกระบอกสูบโดยตรง เหมาะสำหรับงาน ที่ตำแหน่งการควบคุมอยู่ใกล้ออุปกรณ์ทำงาน คือกระบอกสูบ วงจรควบคุมกระบอกสูบทางเดียว กระบอกสูบทางเดียว ใช้วาล์ว 2/2 ปกติปิด เลื่อนลิ้นไปด้วยมือ เลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงตามภาพ หลักการทำงาน เมื่อกดวาล์ว 2/2 ทำให้ลมไหลจาก 1(P) ไป 2(A) จะเข้ากระบอกสูบ ทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่ออก เมื่อปล่อยมือ วาล์ว 2/2 จะเลื่อนกลับด้วยสปริง แต่อยู่ในตำแหน่งปิด ทำให้ลมจากกระบอกสูบไม่สามารถระบายออกได้ลูกสูบจึงยังค้างอยู่ กระบอกสูบทางเดียว ใช้วาล์ว 2/2 ปกติปิด เลื่อนลิ้นไปด้วยมือ เลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริง ควบคุมจำนวน 2 ตัว หลักการทำงาน เมื่อกดวาล์ว 2/2 ทำให้ลมไหลจาก 1(P) ไป 2(A) เข้ากระบอกสูบ ทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่ออก เมื่อปล่อยมือ วาล์ว 2/2 […]