กระบอกลมนิวเมติกส์

กระบอกลมนิวเมติกส์  กระบอกลูกสูบลม หรือ กระบอกนิวเมติกส์

กระบอกลม (Air Cylinder) คือ กระบอกลม หรือเรียกอีกชื่อว่า Actuator อุปกรณ์ลมที่ใช้ลมทำให้ก้านกระบอกลม เคลื่อนที่ไปในแนวเส้นตรง หรือหมุน 90, 180, 270 หรือ 360 องศา อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานในรูปแบบความดันลมให้เป็นพลังงานกลในรูปแบบของการเคลื่อนที่ โดยแบ่งตามลักษณะการทำงานหรือการเคลื่อนที่ได้ 3 ประเภท

  1. กระบอกลม (Air Cylinder), กระบอกลมนิวเมติกส์ (Pneumatic Cylinder) กระบอกลูกสูบลม ทำงานตามแนวเส้นตรง
  2. กระบอกลม (Air Cylinder), กระบอกลมนิวเมติกส์ (Pneumatic Cylinder) ทำงานตามแนวเส้นรอบวง
  3. กระบอกลมทำงานแบบพิเศษ (Special Actuator) คือกระบอกลมที่มีลักษณะการทำงานไม่เข้าพวกกับ 2 แบบข้างต้น
Air Cylinder
กระบอกลมรุ่นสี่เสา SC มีประกอบหู Y ปลายแกนกระบอก หู LB ที่ฝาหน้าและฝาหลัง และหู FA ที่ฝาหน้ากระบอก

Showing all 7 results