กระบอกลม

กระบอกลม  (Pneumatic Air Cylinder) กระบอกลูกสูบลม กระบอกนิวเมติกส์

กระบอกลม

 กระบอกลม กระบอกนิวเมติกส์ กระบอกสูบนิวเมติกส์ (Pneumatic Air Cylinder) หลักการทำงานคือการเปลี่ยนพลังงานของแรงดันลม ให้เป็นพลังงานกล จะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ไปในแนวเส้นตรงหรือหมุน 90 , 180 , 270 หรือ 360 องศาได้ โดยกระบอกลม กระบอกนิวเมติกส์ กระบอกสูบ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะการทำงาน คือ

  1. กระบอกลมนิวเมติกส์ กระบอกสูบนิวเมติกส์ กระบอกนิวเมติกส์เคลื่อนที่แบบแนวเส้นตรง
  2. กระบอกลมนิวเมติกส์ กระบอกสูบนิวเมติกส์ กระบอกนิวเมติกส์ เคลื่อนที่แบบแนวเส้นรอบวง
  3. กระบอกลมนิวเมติกส์ กระบอกสูบนิวเมติกส์ กระบอกนิวเมติกส์ ที่ทำงานนอกเหนือจากเส้นตรงหรือเส้นรอบวง ซึ่งสามารถสั่งผลิตเป็นพิเศษตามแบบลูกค้า

 

 

Showing all 7 results