ออโต้เดรน

ออโต้เดรน

ออโต้เดรน
ออโต้เดรน (Auto Drain) อุปกรณ์ที่ช่วยให้ให้สามารถระบายน้ำได้ง่าย หรือสะดวกมากขึ้น สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ เช่น ปั๊มลม, ชุดกรองลม เป็นต้น

Showing the single result