ตัวเก็บเสียง Silencers

SILENCERS ข้อต่อลม  ตัวเก็บเสียง ลดเสียง

Description

ตัวเก็บเสียง Silencers เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเก็บเสียงแรงอัดที่เกิดขึ้น มีหลายแบบ เช่น ปลั๊กอุดสำหรับฟิตติ้ง, ตัวเก็บเสียงแบบยาว, ตัวเก็บเสียงพลาสติก, ตัวเก็บเสียงชนิดปรับลมได้ เป็นต้น

ตัวเก็บเสียง Silencers