สปริงเช็ควาล์ว Spring Type Check Valve

Description

สปริงเช็ควาล์ว Spring Type Check Valve

สปริงเช็ควาล์วเป็นวาล์วชนิดปิดกั้นน้ำ ให้น้ำไหลได้ทางเดียว วาล์วจะทำงานโดยอัตโนมัติ ทำให้น้ำไหลผ่านวาล์วในทิศทางที่น้ำไหลเข้า และลิ้นของวาล์วจะปิดกั้นทันทีที่น้ำหยุด เพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์และท่อจากแรงกระแทกย้อนกลับของน้ำ เหมาะสำหรับใช้งานในระบบปั้มน้ำ