หัวขับลม RFS ACTUATOR ประกอบกับ Butterfly Valve Wafer Type

หัวขับลม RFS ACTUATOR ประกอบกับ Butterfly Valve Wafer Type

Description

หัวขับลม  ACTUATOR ประกอบกับ Butterfly Valve Wafer Type Liner : EPDM เลือกได้ทั้งแบบSingle Acting และ Double Acting