หัวขับวาล์วไฟฟ้า ประกอบ Butterfly Valve KITZ

Motorized รุ่น KST05 ค่าทอร์ค (torque) 50Nm ประกอบกับ Butterfly Valve KITZ

 

Description

หัวขับวาล์วไฟฟ้า ประกอบ Butterfly Valve KITZ

 

Electric Actuator with Kitz
หัวขับวาล์วไฟฟ้า