หัวขับวาล์วไฟฟ้า Electric Actuator On-Off Type

ELECTRICAL ACTUATOR ON-OFF TYPE ประกอบ BUTTERFLY VALVE WAFER CAST IRON EPDM

Description

Electric Actuator
หัวขับวาล์วไฟฟ้า

หัวขับไฟฟ้า หรือ หัวขับวาล์วไฟฟ้า ประกอบ บัตเตอร์ฟลายวาล์ว