หัวขับไฟฟ้าประกอบบอลวาล์ว 3 PC

หัวขับไฟฟ้า เป็นหัวขับประเภทที่ทำงานโดยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยสามารถนำไปประกอบกับวาล์วประเภทต่างๆได้ เช่น บอลวาล์ว 3 PC, Butterfly Valve เป็นต้น

Description

หัวขับไฟฟ้า

ELECTRICAL ACTUATOR 220VAC ประกอบ BALL VALVE 3PC SUS316  SIZE:1.1/2”

Electric Actuator

Electric Actuator