หัวขับไฟฟ้า ELECTRIC ACTUATOR

 

หัวขับไฟฟ้า ELECTRIC ACTUATOR หรือ หัวขับวาล์วไฟฟ้า ช่วยให้การทำงานเปิดปิดวาล์วเป็นไปโดยอัตโนมัติ หรือทำงานตามตารางเวลาที่ต้องการความแม่นยำ สามารถขับเคลื่อนวาล์วที่มีขนาดใหญ่ได้ นำไปประกอบกับวาลว์ประเภทต่างๆได้

 

 

 

 

 

 

 

Description

Electric Actuator
หัวขับวาล์วไฟฟ้า