ข้อต่อลม ฟิตติ้งลม ONE-TOUCH TUBE FITTING

ONE-TOUCH TUBE FITTING  ข้อต่อสายลม

ข้อต่อลม หรือ ฟิตติ้ง มีทั้งแบบ เสียบสายลม 2 ทาง แบบข้อต่อตรง ข้อต่องอ
แบบเสียบสายลม 2 ด้าน เสียบสายลม 3 ด้าน และแบบเสียบสายลมหลายทาง

Description

ONE-TOUCH TUBE FITTING  ข้อต่อสายลม