หัวขับ Sirca Actuator

Sirca Actuator with Ball Valve

Description

หัวขับ Sirca Actuator หัวขับลมคุณภาพสูงจากอิตาลี

หัวขับ Sirca ทำงานด้วยแรงลม สามารถนำไปประกอบกับวาล์วประเภทต่างๆ มีทั้งแบบ Double และ Single Acting มีหลายขนาดให้เลือกใช้

หลักการทำงานที่ช่วงแรงดัน:
2 บาร์ (29 ปอนด์/ตารางนิ้ว) to 8 บาร์ (116 lb/in2 ไปลม/กลับลม
3 บาร์ (44 ปอนด์/ตารางนิ้ว) to 8 บาร์ (116 lb/in2) ไปลม/กลับด้วยสปริง
โดยจะทำงานที่แรงดันสูงสุดที่ 10 บาร์ (145 ปอนด์/ตารางนิ้ว)

แหล่งพลังงาน :
ใช้ระบบลมอัดหรือระบบนิวแมติกส์เป็นแหล่งพลังงาน
สำหรับในกรณีที่ต้องการใช้น้ำมันหล่อลื่นไฮดรอลิคที่มีการกัดกร่อน

อุณหภูมิในการทำงาน :
อุณหภูมิปกติ -20°C (-4°F) a + 80°C (175°F)
ทำงานได้ที่อุณหภูมิ +20°C (+68°F) a +150°C (302°F)
ทำงานได้ที่อุณหภูมิ – 50°C (-58°F) a +100°C (212°F).

การหมุนของหัวขับ :
หมุนทวนเข็มนาฬิกา จ่ายลมที่ช่อง A
หมุนตามเข็มนาฬิกา จ่ายลมที่ช่อง B

ระยะการทำงาน :
90 องศา (1 ใน 4ร อบของวงกลม) ในการหมุนปกติ และปรับองศาในการหมุนได้ ±3°(AP Series) หรือปรับการหมุนได้ทั้งสองทิศทาง ±5° (APM Series)

การหล่อลื่น :
ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ทั้งหมด ต้องมีการหล่อลื่น เพราะจะช่วยทำให้หัวขับลมมีอายุการใช้งานยาวนาน

การติดตั้ง :
ตัวอุปกรณ์ได้ผ่านมาตรฐานการป้องกันการระเบิด ตามมาตรฐานของยุโรป
Directive 94/9/CE”( ATEX Directive 94/9/EC – EUROPEAN DIRECTIVES)
เหมาะสำหรับการติดตั้งทั้งภายในและภายนองอาคาร.

การเชื่อมต่อ :
จุดยึดด้านล่างของวาล์ว มีรูเจาะไว้สำหรับการติดตั้งตามมาตรฐาน ISO 5211/DIN 3337
และสำหรับการติดตั้งกับโซลินอยด์วาล์วและอุปกรณ์เสริมทางด้านบนของตัวหัวขับ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานVDI / VDE 3845, NAMUR

การตรวจสอบ:
ผ่านการทดสอบด้วยระบบ ไฮดรอลิคและรับประกันการทำงานได้ว่าไม่น้อยกว่า 500,000 ครั้ง

หัวขับลมมีโครงสร้างเป็นแบบเพลาเฟือง โดยจะมีลูกสูบอยู่ข้างเครื่องเป็นแนวเส้นตรง เมื่อได้รับแรงดันลม ลูกสูบก็จะเคลื่อนที่ส่งแรงไปที่เพลาทำให้เกิดทิศทางการหมุน และยังสามารถประกอบอุปกรณ์เสริม เช่น โซลินอยด์วาล์ว, Limit Switch, อุปกรณตั้งระยะการเปิด-ปิดวาล์ว, อุปกรณ์เกียร์ทดแรง, Sensor วัดระดับ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ