Angle Seat Valve

Angle Seat Valve หรือ พิสตั้นวาล์ว PIston Valve วาล์วแบบลูกสูบควบคุมด้วยลม วาล์วไอน้ำคุณภาพสูงเหมาะกับของไหลที่มี อุณหภูมิสูง เช่น น้ำร้อน หรือไอน้ำ

สามารถใช้กับของไหลอุณหภูมิสูงถึง 180 ºC รวมถึงของไหลที่มีการกัดกร่อนสูง ความเร็วสูญเสียของของไหลขณะผ่านวาล์วน้อยทำให้อัตราการไหลสูง มีอายุการใช้งานยาวนานเมื่อเทียบกับวาล์วชนิดอื่นๆ ป้องกันการเกิด Water Hammer ในระบบท่อ ถูกออกแบบให้มีการป้องกันการรั่วซึมทั้งภายนอกและภายในตัววาล์ว มีอุปกรณ์บอกตำแหน่งการเปิด-ปิดวาล์ว น้ำหนักเบา ติดตั้งง่ายและง่ายต่อการบำรุงรักษา

Showing all 8 results