BUTTERFLY VALVE

บัตเตอร์ฟลายวาล์ว หรือ วาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly valve) เป็นวาล์วในตระกูลวาล์ว quarter-turn valve (วาล์วที่หมุนได้หนึ่งในสี่ของวงกลม) ตัวปีกผีเสื้อ คือลิ้นวาล์วทำจากแผ่นโลหะวงกลมต่อกับก้านวาล์ว เมื่อวาล์วปิด ลิ้นวาล์วก็จะหมุนมาอยู่ในตำแหน่งที่ปิดทางไหลของของไหลได้อย่างสมบูรณ์ วาล์วปีกผีเสื้อถูกใช้กันมากในอุตสาหกรรมเคมี ระบบน้ำทิ้ง และระบบส่งน้ำ ได้รับการออกแบบให้ของไหลไม่ต้องสัมผัสกับชิ้นส่วนโลหะเคลื่อนที่ของวาล์ว มีความทนทาน มีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความต้องการ

Showing the single result