บอลวาล์วสแตนเลส

บอลวาล์วสแตนเลส

 

บอลวาล์วสแตนเลส

บอลวาล์ว (Ball Valve) มีหลายประเภท เช่น บอลวาล์วสแตนเลส, บอลวาล์ว 3 ชิ้น, บอลวาล์วทองเหลือง วาล์วทำหน้าที่เปิด-ปิด เพื่อควบคุมอัตราการไหลของน้ำหรือมวลของเหลว ตัววาล์วจะเป็นทรงกลมมีรูตรงกลาง โดยจะมีด้ามคันโยกที่ยึดติดไว้กับตัววาล์วหรือใช้ยึดติดกับหัวขับ เพื่อใช้ควบคุมตัวบอลวาล์วให้สามารถปิด-เปิดได้โดยง่าย

บอลวาล์วเป็นอุปกรณ์ควบคุมการไหลซึ่งใช้ลูกบอลกลวง เจาะรูและหมุนเพื่อควบคุมของเหลวที่ไหลผ่าน เปิดเมื่อรูของลูกบอลอยู่ในแนวเดียวกับทางเข้าการไหลและปิดเมื่อหมุน 90 องศาโดยที่จับวาล์วเพื่อปิดกั้นการไหล ที่จับจะวางราบในแนวเดียวกับการไหลเมื่อเปิด และตั้งฉากกับที่จับเมื่อปิด ทำให้ยืนยันสถานะของวาล์วได้อย่างง่ายดาย ตำแหน่งปิด

    บอลวาล์วเป็นหนึ่งในวาล์วแบบควอเตอร์เทิร์นรวมถึงปลั๊กวาล์วและวาล์วผีเสื้อ 
มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบท่อ สามารถใช้งานได้ด้วยตนเองหรือโดยใช้ควบคู่กับ
หัวขับวาล์ว การทำงานแบบง่ายที่สุดของบอลวาล์วคือการใช้ประแจหรือคันโยกที่หมุนด้วย
มือโดยผู้ควบคุม ใช้แรงบิดเพื่อหมุนแขนก้านบังคับ 90° ตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา
เพื่อเปิดหรือปิดวาล์ว หากคันโยกขนานกับท่อแสดงว่าวาล์วเปิดอยู่ ในทางกลับกัน หากคัน
โยกตั้งฉากกับท่อ แสดงว่าวาล์วปิดอยู่ การทำงานของบอลวาล์วจำกัดเฉพาะการปิดและเปิดเท่านั้น
ไม่แนะนำให้ใช้บอลวาล์วในการควบคุมปริมาณ เนื่องจากไม่มีการควบคุมที่ละเอียดสำหรับ
การควบคุมอัตราการไหล

 

Showing the single result