ออโต้เดรน (Auto Drain)

Auto Drain

ออโต้เดรน (Auto Drain)  คือ อุปกรณ์ที่ช่วยให้ให้สามารถระบายน้ำได้ง่าย หรือสะดวกมากขึ้น โดยสามารถใช้ติดตั้งในระบบท่อลมที่มักพบการขังของน้ำภายในท่อส่งลม หรือใต้ถังเก็บลม ออโต้เดรน (Auto Drain) จึงสำคัญมาก ในระบบนิวเมติกส์เพราะช่วยทำหน้าที่ในการระบายน้ำเสียหรือน้ำที่ขังอบู่ภายในท่อ ในบางครั้งน้ำอาจเกิดจากการสะสมของไอน้ำจนกลายเป็นหยดน้ำ หากมีน้ำขังหรือมีหยดน้ำในปริมาณมี่มากเกินไป จะทำให้ระบบนิวเมติกส์ เกิดความร้อนสะสมขึ้นได้ และจะเป็นสาเหตุให้เกิดการสูญเสียพลังงานและทำให้กระบวนการผลิตเกิดปัญหาต่างๆ ตามมาได้

ข้อดีของออโต้เดรน (Auto Drain)

  • ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้ในระยะยาว
  • ลดความเสี่ยงในการเกิดไอน้ำหรือความชื้นในระบบนิวเมติกส์
  • ช่วยให้ระบบนิวเติกส์ไม่สูญเสียลมในขณะระบายน้ำออกจากระบบ
  • ง่ายต่อการควบคุมดูแลรักษา
  • สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ เช่น ปั๊มลม, ชุดกรองลม เป็นต้น

Showing all 2 results