โซลินอยด์วาล์ว ( PULSE SOLENOID VALVE )

โซลินอยด์วาล์ว ( PULSE SOLENOID VALVE ) สามารถนำไปใช้สำหรับจ่ายลมเพื่อกระแทกถุงฝุ่น

Description

PULSE SOLENOID VALVE  โซลินอยด์วาล์วแบบพัลส์วาล์ว

Pulse Solenoid Valve