โซลินอยด์วาล์ว RFS 2W solenoid valve

โซลินอยด์วาล์วแบบ 2/2

Description

โซลินอยด์วาล์วแบบ 2/2 นั้นสามารถควบคุมให้เปิดปิดได้ด้วยระบบ 3 ระบบ คือ

1.ระบบเปิดปิดโดยตรง (Direct Acting หรือ Direct Operated)

2.ระบบเปิดปิดทางอ้อม (Indirect Acting หรือ Pilot Operated)

3.ระบบลูกผสม (Combined Acting หรือ Combined Operated)