หัวขับลม RFS ACTUATOR

Description

หัวขับลม (Valve Actuator) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมให้สามารถหมุนเปิดปิดวาล์วได้อย่างอัตโนมัติโดยอาศัยการควบคุมจากสัญญาณไฟฟ้า

TYPE DA/SA  มีหลายขนาด  RAT032  RAT052   RAT063  RAT075  RAT083  RAT092  RAT105   RAT125 RAT140  RAT160   RAT190 RAT210  RAT240  RAT270