หัวขับลม SIRCA ACTUATOR

Description

SIRCA ACTUATOR

หัวขับลม SIRCA มี 2 แบบ

  1. Double Acting pneumatic actuator

หัวขับประเภทนี้จะไม่สามารถทำงานได้ถ้าหากไม่มีแรงดันอากาศจ่ายเข้าไปในหัวขับ ซึ่งหากระบบจ่ายแรงดันอากาศผิดพลาดหัวขับจะอยู่ในตำแหน่งล่าสุดของการทำงาน

  1. Single Acting pneumatic actuator

หัวขับประเภทนี้จะมีสปริงภายในลูกสูบซึ่งจะสามารถตั้งให้ปิด-เปิดวาล์วกลับไปทิศทางที่ต้องการได้ โดยใช้แรงดันลมสั่งการทำงานเพียงทิศทางเดียวเมื่อระบบแรงดันอากาศผิดพลาด ซึ่งเรียกว่า Air failure safe หัวขับลมจะสามารถปิด/เปิด วาล์วได้ด้วยสปริงที่อยู่ด้านในโดยไม่ต้องอาศัยแรงดันลม