บอลวาล์ว BALL VALVE

บอลวาล์ว

บอลวาล์ว (ฺBall Valve) มีหลายประเภทหลายขนาดให้เลือกใช้ ขึ้นอยู่กับประเภทของการใช้งาน ทำมาจากหลายวัสดุ เช่น สแตนเลส เหล็ก ทองเหลือง พีวีซี

บอลวาล์วจะทำหน้าที่เปิด-ปิด เพื่อควบคุมอัตราการไหลของน้ำหรือของเหลว โดยจะมีด้ามคันโยกที่ติดกับตัววาล์วเพื่อใช้ควบคุมบอลวาล์วให้เปิด-ปิดได้สะดวก มีก้านหมุน 90 องศา

บอลวาล์วแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

  1. แบบรูลด (Reduced Bore)

รูบอลจะมีขนาดเล็กกว่าขนาดของรูท่อ เช่น บอลวาล์วที่มีขนาด 2″ รูทีน้ำจะผ่านได้ประมาณ 1″

2. แบบรูปกติ (Standard Bore)

รูบอลจะมีขนาดเล็กกว่าขนาดท่อ 1 ขนาด

3. แบบรูเต็ม (Full Bore)

รูบอลจะมีขนาดเท่ากับขนาดของท่อ