หัวขับไฟฟ้า

หัวขับไฟฟ้า (Electric Actuator) เป็นหัวขับประเภทที่ทำงานโดยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยสามารถนำไปประกอบกับวาล์วประเภทต่างๆได้ เช่น บอลวาล์ว 3 PC, Butterfly Valve เป็นต้น

electric actuator

 

หัวขับไฟฟ้า หรือ หัวขับวาล์วไฟฟ้า   คือ หัวขับที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนวาล์วที่มีขนาดใหญ่ หรือต้องการให้การทำงานเปิด-ปิดวาล์วเป็นอัตโนมัติ หรือตามช่วงเวลา

มีความถี่ของการเปิด-ปิด และ ต้องการความรวดเร็ว ความแม่นยำ สามารถเปิดปิดตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ หรือวาล์วอยู่ในที่ที่สามารถเข้าถึงได้ลำบาก หรืออันตรายในการเข้าถึงหน้างานที่ติดตั้งวาล์ว ทำให้ต้องอาศัยอุปกรณ์มาใช้ควบคุมการเปิดปิดวาล์ว

หัวขับไฟฟ้าหรือ หัวขับวาล์วไฟฟ้า (Electric Actuator) และหัวขับลม (Pneumatic actuator) จึงเริ่มได้รับความนิยมในการใช้งาน

การทำงานของหัวขับวาล์วไฟฟ้า (Electric Actuator) นั้นจะเป็นการใช้มอเตอร์เพื่อควบคุมการทำงานสำหรับการเปิด-ปิดวาล์วน้ำด้วยไฟฟ้า วาล์วที่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้ คือ วาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly valve) หรือ วาล์วปีกผีเสื้อแบบ Lug (Lug Butterfly Valve) ซึ่งติดตั้งพร้อมหัวขับวาล์วไฟฟ้า (Electric Actuator ith Butterfly Valve) ได้รับความนิยมในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ในระบบท่อหล่อน้ำเย็นของเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่, งานประปา, งานระบบน้ำเสีย เป็นต้น นอกจากนี้ยังนิยมติดตั้ง หัวขับไฟฟ้า (Electric Actuator) กับ Gate Valve หรือวาล์วประตูน้ำด้วย

สามารถแบ่งตามประเภทของลักษณะการเปิดและปิดของวาล์ว ดังนี้

1. Quarter-turn Electric Actuator หัวขับไฟฟ้าแบบควอเตอร์เทิร์น
หัวขับไฟฟ้าชนิดนี้จะเป็นการทำงานแบบ ลักษณะที่การเปิด/ปิดวาล์วในทิศทางการเคลื่อนที่ไม่เกิน 90 องศา เช่น บอลวาล์ว, วาล์วปีกผีเสื้อ เป็นต้น
2. Multi-tern Electric Actuator หัวขับไฟฟ้าแบบมัลติเทิร์น
หัวขับไฟฟ้าชนิดนี้จะสามารถทำงานเพื่อเปิดและปิดวาล์วที่ต้องใช้รอบในการทำงานหลายรอบ เพื่อทำให้เปิดวาล์วจากตำแหน่งปิดไปจนถึงเปิดสุด เช่น Gate Valve, Globe valve
3. Linear Actuator หัวขับไฟฟ้าแบบลิเนีย
คือ หัวขับไฟฟ้าที่มีการทำงานแบบเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง ไม่เหมือนการหมุนเป็นรอบของหัวขับไฟฟ้าประเภทอื่นๆ

Showing all 6 results